Channel Kwetsbare Gezinnen

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Vraag & Antwoord

Filters actief: Wijkgericht werken (1 / 3) stop filteren
Uitgelicht

Hoe zorg je ervoor dat jeugdigen en gezinnen zich gehoord en begrepen voelen? Hoe kom je samen
met het gezin tot...

Om de hulpvraag van jeugdigen en hun ouders goed te kunnen beantwoorden, is een integrale en verklarende probleem- en krachtenanalyse noodzakelijk. We weten dat dit belangrijk is, maar toch wordt het lang niet altijd gedaan. Hoe kunnen we hier echt werk van maken en wat kan jou als professional hierbij...