Channel Kwetsbare Gezinnen

Landelijk channel

Vraag

9 november 2020
Senior onderzoeker / projectleider

“Hoe zorg je ervoor dat jeugdigen en gezinnen zich gehoord en begrepen voelen? Hoe kom je samen
met het gezin tot gedragen doelen en plan van aanpak? Ook als de problematiek ingewikkeld is?”

Om de hulpvraag van jeugdigen en hun ouders goed te kunnen beantwoorden, is een integrale en verklarende probleem- en krachtenanalyse noodzakelijk. We weten dat dit belangrijk is, maar toch wordt het lang niet altijd gedaan. Hoe kunnen we hier echt werk van maken en wat kan jou als professional hierbij helpen?

Hoe gebruik jij een integrale en verklarende probleem- en krachtenanalyse in jouw werk als jeugdprofessional? Hoe helpt het je, en waar loop je tegenaan? Laat het weten in een reactie op deze vraag.

Webinar van Kenniswerkplaats Jeugd Friesland op 24 november van 15:30 – 17:00 uur
Op 24 november organiseert Kenniswerkplaats Jeugd Friesland het webinar ‘Verklarende analyse: de basis voor passende hulp’. Tijdens het webinar bespreken we het doel van een verklarende analyse, de risico’s van het ontbreken ervan en de belangrijkste ingrediënten. Tijdens het webinar is er ruimte voor het delen van dilemma’s en het stellen van vragen. Die kun je alvast met ons delen door deze vraag te beantwoorden. Je bent van harte welkom om mee te doen aan het webinar!

Meld je aan via de pagina 'Videosessies' van het Channel Kwetsbare Gezinnen, zie de link hieronder: 

#Kind en Jeugd #Wijk en wonen #Professionalisering
Wijkteammedewerker

Door samen te kijken wat gaat er goed op dit moment. Dit noteer je in de binnen cirkel. Hier omheen teken je een cirkel waarin de wensen worden gezet (positief beschreven). Wat willen jullie bereiken.
Dit is een gedragen plan voor het gezin omdat ieder hierin zijn bijdrage geeft.

cirkeltechniek komt uit de competentiegerichte benadering

Maatschappelijk werker

Hallo Anja,

Ik betrek hen erbij door hen aktief mee te laten denken aan de doelen en hoe deze te behalen.
Met vriendelijke groet Bianca Timmers

Medewerker

Dag Anja, dit is een hele simpele en tegelijkertijd een complexe vraag. Het simpele antwoord is door van het begin af aan het vraagstuk van ouders als vertrekpunt van handelen te nemen. En als professional de ouders als gelijkwaardig partner te zien. We zeggen als professionals vaak dat we dit doen maar de praktijk laat vaak wat anders zien. Of op z'n minst ervaren ouders het niet zo. de 12 vragen die ik op mijn linkedin post zijn daarin helpend is mijn ervaring. Als je hierover meer wilt weten zoek dan even contact. MVG kathinka bruinsma

Verbindingsprofessional JGZ

Hoi Anja,
Ik heb goede ervaringen met '1 Gezin 1 Plan' van Arjan Bolt en Quirien van der Zijden. Dat is een handboek voor de praktijk en geeft mooie inzichten in het samenwerken vanuit verschillende soorten relaties met cliënten. Echt een aanrader.
Esther Hebinck

Jeugd- en stafarts, arts M+G

Dag Anja,
Bij de Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Midden gebruiken wij de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften). Zie voor meer informatie de website van het NCJ of neem nog even contact met me op.
Succes met de webinar!

Directeur

Bij Samen Oplopen is dit precies ons doel: Jeugdigen en gezinnen in de positieve spiraal helpen doordat zich gehoord en begrepen voelen? Ook als de problematiek ingewikkeld is. Dit doen we door een combi te maken met een professional en vrijwilliger die breed mee denkt en doet met de jongere of het gezin. zie www.samen-oplopen.nl. We zijn ook bezig in Friesland onze werkwijze over te dragen aan organisaties.

Wijkverpleegkundige

Anja,
Als wijkverpleegkundige tref ik regelmatig kwetsbare ouders in een zorgafhankelijkheids positie waar natuurlijk ook vaak jonge kinderen, pubers tot jong volwassenen bij betrokken zijn. (een zieke ouder in het gezin bedoel ik)
Privé heb ik twee kwetsbare jongens in mijn gezin. Mijn ervaring is dat het zinvol is te vragen naar de behoefte van de ouder(s) en betrokken kinderen.
Op deze uitkomsten is veel mogelijk vanuit het sociaal domein. Betrokkenen uit dorpen staan op en klaar om een helpende hand toe te reiken en ook heb ik erg positieve ervaringen met de mantelzorg ondersteuning vanuit de gemeente/ provincie Friesland. Voorheen het mantelzorg maatje'' en de noordelijke mantelzorg uitjes vanuit Fawaka waar mijn gezonde zoon dankbaar gebruik van maakte. Deze worden nu per gemeente georganiseerd door het welzijnswerk.

Gerda Nijholt

Consultant in het sociaal domein: GGZ, (L)VB, Gemeentes. Gericht op resultaatsturing in het sociaal domein vanuit het gedachtengoed 1 huishouden, 1 plan

Dag Anja,
Bij de gemeente Helmond hanteren we een ondersteuningsplan waarbij we heel sterk uitgaan van de intrinsieke motivatie van de personen waar het om gaat. We starten dat niet bij de problematiek (waar we natuurlijk wel begrip voor tonen, maar daar blijven we niet in hangen) maar we starten met de vragen:
1. wat vinden jullie belangrijk? (om regie te geven)
2. wat kunnen jullie (goed) zelf en waar hebben jullie ondersteuning nodig? (om de eigen kracht helder te krijgen en waar mogelijk in te zetten?
3. hoe tevreden zijn jullie nu? (om ervoor te zorgen dat het zeker het verhaal van het gezin is)
Daarbij zorgen we er voor iedereen te hebben gehoord en leiden we hen zo goed als mogelijk naar 1 gedeelde visie en plan. Binnen dat plan kunnen we dan weer verschillende wegen bewandelen (doelen en actielijnen) voor de verschillende partijen maar wel steeds vanuit het gedeelde beeld.
Het lost natuurlijk niet alles op, maar het is een hulpmiddel.
Succes en groet
Willie van Eijs

Projectleider

Hallo Anja,
prachtig webinar van Marike van Gemert gevolgd via Augeo.
Misschien allemaal bekend maar wat een goede input om te zorgen dat kinderen en ouders zich gehoord voelen.
Daar begint t en zit een groot deel van de oplossing.
Succes en gr berry

Teamcoordinator en werkbegeleider

Hoor wat de mensen zeggen, maar ook wat ze niet (kunnen/durven) zeggen. Check je indruk af, benoem wat je hoort en ziet (ook de emoties). Sluit aan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de mensen en hun normen en waarden. Bespreek samen waar hun prioriteiten liggen en leg deze neer naast je eigen professionele inschatting. Benoem de verschillen en maak inzichtelijk voor de mensen wat helpend kan zijn.
Bespreek met de mensen waar ze over een bepaalde periode willen staan en bereikt willen hebben.
Groet,
Radha

Coordinerend gedragswetenschapper

Begin met goed luisteren, hen zien in waar ze vastlopen en wat dat voor hen betekent. Oprecht respect hebben voor wat ze zelf al allemaal hebben gedaan en wat helaas niet gelukt is. De emoties die ze daarbij hebben ruimte geven. Verkennen wat en wie al wel geholpen hebben en hoe dat weer kan worden ingezet. Gezinnen zijn na veel faalervaringen heel gevoelig voor afwijzing en bang dat dingen van hen worden afgenomen. Uit eerder onderzoek zijn vervolgens 2 belangrijke elementen genoemd: 1. help het gezin ordenen en structureren. Vaak zijn de gezinsleden zo vastgelopen dat ze dat zelf niet meer kunnen, het niet meer overzien. Ordenen, structureren, een voor een samen aanpakken geeft lucht. 2. Actief ondersteunen of zelfs even overnemen met hun toestemming wat ze zelf (nog) niet kunnen. Zorgen voor hoop.

Projectleider/manager

Dit kan alleen als ouders samen met het kind de regie hebben. Daarbij moet netwerkzorg worden ingezet.
Samen met ouders en kind het netwerk, de doelen bespreken. Ouders kennen het kind het beste en samenwerking is erg belangrijk.

Docent, Onderzoeker

Hallo Anja,
Wat ik zelf behulpzaam vind bij dit onderwerp, is de richtlijn 'Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp'. In de bijbehorende werkkaarten -die je ook apart kunt downloaden- zitten verschillende aandachtspunten/tools die voor hulpverleners handig kunnen zijn bij het samen doelen stellen in gezinnen waar veel problemen zijn en/of communicatie hierover soms lastig is.

Hartelijke groet van Mirjam

Project manager Transitie Ambulante Ondersteuning Cordaan

Ken je de methodiek JIM ?
Zou die eens bekijken,
Soms is Yucel een fijne manier om in gesprek te zijn en blijven met een gezin.

Groet joanne