Channel Kwetsbare Gezinnen

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Vraag

29 april 2020
Bewaren
Co-Founder 1Sociaal Domein en Adviseur

“3. Als je contact hebt (gemaakt) met een kwetsbaar gezin: Hoe handel je nu je te maken hebt met beperkende Corona-maatregelen? Hoe maak je een inschatting van de veiligheid en wat doe je om jouw eigen veiligheid te waarborgen?”

Inhoudsdeskundige

Tijdens de videosessie op 30 april hebben diverse professionals ervaringen uitgewisseld in 8 verschillende ‘Breakout Rooms. Hieronder staan de besproken onderwerpen kort op een rij. Heb je een aanvulling? Laat een reactie achter en klik op ‘antwoord versturen’.

Het waarborgen van de veiligheid waarborgen wordt wel echt als moeilijker ervaren. In een aantal Breakout Rooms zijn casussen besproken: Wat doe je met een niet-pluis gevoel? Ook nu blijft het van belang je onderbuikgevoel bespreekbaar te maken én om andere professionals te betrekken. Een aantal mensen gaven aan dezelfde instrumenten te blijven gebruiken maar nu met beeldbellen zoals de LIRIK en 'de 3 huizen':

https://samenwerkenwijaanveiligheid.nl/training-signs-of-safetysigns-of-wellbeing/3-huizen-signs-of-safety/
https://samenwerkenwijaanveiligheid.nl/wp-content/uploads/2013/04/Vb.vragen.3huizen.pdf

Hoe kom je er nu achter hoe het bij een kind thuis gaat? Wat gaat er wel goed en wat niet? Hoe kijk je samen of er oplossingen te bedenken zijn voor problemen die zich voordoen. Dat zetten we concreet op een rijtje in deze vragenlijst. https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/vragenlijst

Hier vind je tips van Marieke van Gemert over het op afstand praten met kinderen over thuis https://academiepratenmetkinderen.nl/hoe-praat-je-op-afstand-met-kinderen-over-thuis/ en over het belang en het hoe van het steunen van ouders in deze tijd.: https://academiepratenmetkinderen.nl/ouders-steunen-bij-onveiligheid-grijp-je-kans/

Denk ook aan de plegers van geweld. Op de LinkedIn pagina van Janine Janssen staat een bijdrage van haar hand over dit onderwerp in BN De Stem, die gebruikt kan worden om verder aandacht voor dit belangrijke onderwerp te vragen: https://www.linkedin.com/posts/janinejanssen_net-uit-activity-6656142390849519616-8wCC

De Waag, het centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg, heeft deze week een anonieme telefonische hulplijn geopend voor mensen die zich agressief gedragen of dreigen te gaan gedragen in de thuissituatie. https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/04/30/de-waag-start-hulplijn-voor-plegers-huiselijk-geweld

Hoe monitor ik op afstand de veiligheid?
Realiseer je dat de coronamaatregelen invloed kunnen hebben op de draagkracht van ouders en kinderen. Sta daarbij stil en neem daarover eerst contact op. Wat lukt al goed in deze bijzondere situatie? En wat vinden ze ingewikkeld? Denk mee over praktische en haalbare oplossingen. Geef aan dat je hen steunt.

Realiseer je dat bestaande veiligheidsplannen door de coronamaatregelen vaak niet meer uitvoerbaar zijn. Check dit en zoek samen passende alternatieven. Wees daarbij creatief en nodig ook de ouders en kinderen uit om met ideeën te komen. Ga uit van wat wel kan, en verspil geen tijd aan het bespreken wat er allemaal niet kan. Dat vergroot alleen maar de machteloosheid bij jou en het gezin. Het is bijvoorbeeld mogelijk om kinderen in kwetsbare omstandigheden toch naar de opvang te laten gaan, ook al hebben de ouders geen cruciaal beroep. Overleg dit met de betreffende collega's of de gemeente.

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Gesprekstips-voor-samenwerken-op-afstand-bij-gevoelens-van-onveiligheid

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Kwetsbare-omstandigheden/Kwetsbaarheid-vanwege-zorgen-overveiligheid

Professionals vragen zich ook af welke digitale tool nou veilig is. Eén op één hulpverleningscontact probeert iedereen wel zo veilig mogelijk te doen, maar blijkt toch lastig. Iedereen was het met elkaar eens dat de prioriteit nu ligt bij het überhaupt in contact zijn met gezinnen. Daarnaast is het wel belangrijk om de risico’s met betrekking tot AVG toch uit te leggen, maar dat ouders dan vaak (evengoed) wel contact willen.