Channel Kwetsbare Gezinnen

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Kwetsbare Gezinnen Videosessies (archief)

Videosessie
Kwetsbare Gezinnen in tijden van de Coronacrisis
Tijdstip: Deelname gesloten

Videosessie #2: Kwetsbare Gezinnen tijdens de Coronacrisis

De Zoom-link naar de meeting is op zondag 17 mei om 12.00 verstuurd. Heb je je aangemeld, maar de link niet ontvangen? Check je spam! Ook in je ongewenste mail geen Zoom-link? Mail dan naar v.vanesch@1sociaaldomein.nl   

De Coranacrisis heeft grote impact op gezinnen die toch al kwetsbaar waren. Door het wegvallen van school, opvang en contact met het sociale netwerk komen gezinnen verder onder druk te staan. Het risico op geweld neemt in deze gezinnen toe. Hoe ga je hier als professional mee om? Terwijl je zelf te maken hebt met beperkende corona-maatregelen en zorgen over je eigen gezondheid?

Programma
We starten de de videosessie plenair met een presentatie van het Verwey-Jonker Instituut. De tweede helft gaan we in kleinere groepen met elkaar in gesprek en wisselen we uit hoe we omgaan met kwetsbare gezinnen tijdens de Coronacrisis. 

Presentatie onderzoek Verwy Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar hulpverlening ten tijde van de huidige Corona-crisis, aan gezinnen waar geweld speelt of heeft gespeeld. De hoofdvraag luidt: ‘Wat is de impact van de coronacrisis op de veiligheid in het gezin, de geboden hulp en hulpbehoefte?’ De onderzoekers interviewen gezinnen die  het afgelopen jaar te maken hebben gehad met  huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De onderzoekers Roos de Wildt en Marlinda van der Hoff vertellen wat de eerste signalen zijn die uit de interviews komen. 

Uitwisselen in Breakout Rooms
Na de presentatie gaan we in kleinere groepen uiteen om eigen ervaringen, tips en goede voorbeelden met elkaar uit te wisselen. 

Doelgroep
De videosessie is bedoeld voor uitvoerende professionals die te maken hebben met gezinnen waar er een (toenemend) risico is op huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk aan professionals die voor Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming werken, jeugdbeschermers, jeugdhulpverleners, wijkteammedewerkers, onderwijsprofessionals, etc. 

Zoom
De tool die voor deze videosessie gebruiken is Zoom. Als je hier vragen over hebt – bijvoorbeeld omdat je Zoom niet mag gebruiken van jouw werkgever – neem even contact op via l.snippe@1sociaaldomein.nl 
Een optie is om in te loggen met een privé emailadres op een eigen laptop of tablet. En er wordt uiteraard geen privacy-gevoelige informatie gedeeld tijdens de sessie. 

Deze videosessie wordt gefaciliteerd door 1SociaalDomein, in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut, Augeo Foundation, het Nederlands Jeugdinstituut, Expertisecentrum William Schrikker Groep en Avans Hogeschool.

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Videosessie #2: Kwetsbare Gezinnen tijdens de Coronacrisis"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Co-Founder 1Sociaal Domein en Adviseur
Videosessie
Kwetsbare Gezinnen in tijden van de Coronacrisis
Tijdstip: Deelname gesloten

Videosessie #1: Kwetsbare Gezinnen in tijden van de Coronacrisis

De Coranacrisis heeft grote impact op gezinnen die toch al kwetsbaar waren. Door het wegvallen van school, opvang en contact met het sociale netwerk komen gezinnen verder onder druk te staan. Het risico op geweld neemt in deze gezinnen toe. Hoe ga je hier als professional mee om? Terwijl je zelf te maken hebt met beperkende corona-maatregelen en zorgen over je eigen gezondheid? Tijdens de videosessie wisselden we ervaringen, tips en goede voorbeelden met elkaar uit.

Tijdens de videosessie stonden drie vragen centraal, zie hieronder. Onder deze beschrijving vind je de vragen inclusief de antwoorden die we tijdens de sessie op 30 april hebben opgehaald. 

  1. Hoe kom je in contact met gezinnen waarvan je vermoedt dat er risico op huiselijk geweld en kindermishandeling is?
  2. Hoe blijf je in contact met gezinnen die je al kende waarvan je weet dat er risico op huiselijk geweld en kindermishandeling is?
  3. Als je contact hebt met een kwetsbaar gezin: Hoe handel je nu je te maken hebt met beperkende coronamaatregelen? Hoe maak je een inschatting van de veiligheid en wat doe je om jouw eigen veiligheid te waarborgen? 

Deze videosessie werd gefaciliteerd door 1SociaalDomein, in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut, Augeo Foundation, het Nederlands Jeugdinstituut en Expertisecentrum William Schrikker Groep.

Bereid je voor door de volgende stukken te lezen:

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Videosessie #1: Kwetsbare Gezinnen in tijden van de Coronacrisis"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Co-Founder 1Sociaal Domein en Adviseur