Channel Kwetsbare Gezinnen

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Kwetsbare Gezinnen Videosessies

Videosessie
Diverse sessies voor professionals die met kwetsbare gezinnen werken
Tijdstip: Deelname gesloten

Webinar ‘Verklarende analyse: de basis voor passende hulp’

Hoe zorg je ervoor dat jeugdigen en gezinnen zich gehoord en begrepen voelen? Hoe kom je samen met het gezin tot gedragen doelen en plan van aanpak? Ook als de problematiek ingewikkeld is?

Hierover gaat het webinar ‘Verklarende analyse: de basis voor passende hulp’. Tijdens dit online webinar schetsen Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets van Bureau PEERS het belang van een probleem- en krachtenanalyse als basis voor het opstellen van doelen en beslissen over passende hulp.

Om de hulpvraag van jeugdigen en hun ouders goed te kunnen beantwoorden, is een integrale en verklarende probleem- en krachtenanalyse noodzakelijk. We weten dat dit belangrijk is, maar toch wordt het lang niet altijd gedaan. Hoe kunnen we hier echt werk van maken en wat kan jou als professional hierbij helpen? Tijdens het webinar bespreken we het doel van een verklarende analyse, de risico’s van het ontbreken ervan en de belangrijkste ingrediënten. Een daarvan is het 7-factoren model. Hiermee wordt de samenhang tussen krachten en problemen in het gezin en in de context van het gezin inzichtelijk gemaakt. Door deze analyse te maken, samen met jeugdigen en ouders/opvoeders, is de kans groter dat er passende hulp wordt geboden die echt het verschil maakt.

Tijdens het webinar is er ruimte voor het delen van dilemma’s en het stellen van vragen. Wil je alvast jouw vraag, dillema of goede voorbeeld delen? Reageer op de vraag van Anja Holwerda op het Channel Kwetsbare Gezinnen. 

Het 7-factorenmodel ten behoeve van de verklarende analyse is door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland omarmd als een veelbelovend instrument voor de dagelijkse praktijk van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. Met dank aan ZonMw en Bureau PEERS is er recent een (digitale) tool voor ontwikkeld.

Ben je er ook bij?
Meld je aan door op de gele 'ik ben erbij'- knop te klikken, aan de rechterkant van deze pagina. We zorgen ervoor dat je enkele dagen van te voren een link ontvangt. We hopen je tijdens dit online webinar op 24 november van 15:30 – 17:00 uur te mogen ontmoeten!

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Webinar ‘Verklarende analyse: de basis voor passende hulp’"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Senior onderzoeker / projectleider